Close

ÜYE GİRİŞİ

Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Üye Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikleri gözden geçirebilirsiniz.

YENİ ÜYE

  • * Şifreniz en az 8 karakter olmalıdır.
  • * Şifreniz en az bir büyük, bir küçük, bir rakam ve bir özel karakter içermelidir.
  • * Geçerli özel karakterler şunlardır: @#$%^&+=.,
Doğum Tarihi:
Şehir:
*
Kampanya, reklam, promosyon, tanıtım amaçlarıyla yukarıda belirttiğim iletişim adreslerime, Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini ve kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesini ETK Bilgilendirme Metni’nde açıklanan kurallar çerçevesinde kabul ediyorum.
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Sporarena Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Aydınlatma Metni’nde sayılan diğer amaçlarla sınırlı olarak işlenmekte olup Kanun’un on birinci maddesi kapsamındaki haklarınız ve ayrıntılı bilgi için Üye Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. Üyelik sürecinin tamamlamanız halinde kişisel verilerinizin Acık Rıza Metnikapsamında açık rızanız ile yurt dışına aktarılmasına onay verdiğiniz kabul edilecektir.
Kullanım Koşulları’nı okudum ve kabul ediyorum.